Forum Studentów Wydziału Stomatologii w Białymstoku (UMB) Strona Główna
  FAQ   Szukaj   Download   Chat   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
TEST
Autor Wiadomość
Wilandra 
ten użytkownik nie dba o zemby


Uczelnia: inna
Rok rozpoczęcia studiów: rocznik 2006
Kierunek: stomatologia
Grupa: I
Sprawdzian: 2345734
Dołączyła: 19 Wrz 2011
Posty: 7
Wysłany: 2012-05-18, 09:44   TEST

1. Matryca ormoceru składa się z ceramicznego polisiloksanu (1) w którym cząsteczki szkła ceramicznego połączone są w krótkie łańcuchy (2), niezbędnym dodatkiem jest żywica kompozytowa o zwiększonej hybrydyzacji (3)
A. Które zdanie prawdziwe, a które fałszywe…


2. Podaj prawidłową kolejność rozwoju poszczególnych rodzajów pulpopatii od stadium początkowego do najbardziej zaawansowanego:
1) Pulpitis chronica
2) Hyperemia passiva
3) Pulpitis acuta purulrnta
4) Hyperemia activa
5) Pulpitis acuta sensora

3. Wskaż poprawne twierdzenie:
A. Wycinek służy pobraniu materiału ze zmiany do badania cytologicznego
B. Punkcją cienkoigłową … uzyskuje się strzępek tkanki do badania histopatologicznego
C. W drodze BAK uzyskuje się strzępek tkanki do badania cytologicznego
D. Fragment tkanki obok biopsji gruboigłowej pozyskuje się również wycinek
E. Histodiagnostyka to mikroskopowe badanie zawiesiny komórek

4. Leczenie martwicy popromieniowej obejmuje pierwotnie:
A. Nekrektomię z marginesem tkanki zdrowej i zamknięciem przetoki skórno-ustnej uszypułowanym płatem skórno-mięśniowym lub wolnym płatem unaczynionym z następczą hiperbarierą tlenową
B. Przepłukanie obumarłej kości np. 3% H2O2, częściową nefrektomię
C. Dożylne podanie antybiotyku, radykalną nefrektomię i zamknięcie ubytku
D. Przepłukiwanie tkanek 3% H2O2 lub 0,9% NaCl, 2% NaI i antybiotykoterapię
E. Nekrektomiję z marginesem tkanki zdrowej w osłonie antybiotykowej dożylnie + zamknięcie plastyczne ubytku

5. Operacja Millarda w wardze rozszczepowej polega na:
A. Wymianie płatów trójkątnych u podstawy czerwieni wargowej
B. Wymianie płatów trójkątnych u podstawy nosa
C. Wymianie płatów czworokątnych u podstawy czerwieni wargowej
D. Wymianie płatów czworokątnych u podstawy nosa
E. Wymianie płatów trójkątnych przy podstawie czerwieni wargowej lub/i podstawy nosa

6. Które z wymienionych odpowiedzi stanowią pełną do rozpoznania pourazowego złamania kości szczęk?
A. W wywiadzie przebyty uraz, w obrazie RTG obecność szczeliny złamania
B. W wywiadzie przebyty uraz, w badaniu klinicznym ruchomość patologicznych odłamków kości, zaburzenie zgryzu, zaburzenie funkcji żucia
C. Przebyty uraz, zaburzenie zgryzu, rany tkanek miękkich twarzy i błony śluzowej jamy ustnej
D. Przebyty uraz, szczękościsk, przemieszczenie linii pośrodkowej, spaczenie żuchwy, krwawienie z jamy ustnej
E. Przebyty uraz, deformacja twarzy, zaburzenia zgryzu, rany tkanek miękkich twarzy i jamy ustnej

7. Guz śluzówkowo-naskórkowy tumor mukoepidermale jest nowotworem:
A. Łagodnym
B. Rozwijającym się z nabłonka płaskiego błony śluzowej
C. Rozwijającym się z podścieliska gruczołów ślinowych
D. Zawierający w budowie mikroskopowej komórki gruczołowe oraz nabłonek płaski typu skórnego
E. Zawierający w błonie komórki gruczołowe i mezenchymalne

8. Deformacja kości szczęk, najczęściej żuchwy, skłonność do nawrotów, wzrost ekspansywny, wnikanie w otoczenie kości łukowym zakosem to charakterystyczne objawy i cechy
A. śluzaka zębopochodnego
B. zębiaka
C. kostniwiaka
D. keratocysty
E. szkliwiaka

9. Naddziąślaki - wykaż prawdziwe twierdzenie:
A. Wywodzą się z nabłonka płaskiego błony śluzowej dziąsła
B. Wywodzą się z nabłonka gruczołowego
C. Wywodzą się z nabłonka zębotwórczego
D. Pochodzenia mezenchymalnego
E. Należą do nowotworów klinicznie nie/*półzłośliwych

10. Retrakcja brzegu dziąsła to:
A. Pogłębienie szczeliny dziąsłowej
B. Usunięcie ziarniny z kieszonki przyzębnej
C. Czasowe uwidocznienie graniczonej linii szlifowania
D. Wycięcie brzegu dziąsła
E. Obniżenie brzegu dziąsła wolnego

11. Porcelana z metalem łączy się:
A. Dzięki tlenkom pokrywającym powierzchnię metalu
B. W sposób mechaniczny
C. Przez siły Van-der-Walsa
D. Odpowiedzi A, B, C są dobre
E. Żadne z powyższych

12. W praktyce laboratoryjnej najczęściej stosuje się modele robocze z wyjmowanymi kikutami zębów – tzw. modele składane. Kikuty gipsowe opracowanych zębów mogą być orientowane we właściwym położeniu na modelu składanym za pomocą:
A. Sztyftów mosiężnych i płaskich metalowych
B. Plastikowych matryc stabilizujących
C. Pozycyjnych szpilek
D. …
E. …

13. Odtworzenie w koronach protetycznych tzw. punktów stycznych z zębami sąsiednimi ma na celu:
A. Zwiększenie wydolności żucia
B. Polepszenie retencji korony protetycznej
C. Polepszeniu estetyki uzupełnień protetycznych
D. Zachowanie napięcia międzyzębodołowego i ochronę brodawek zębodołowych
E. Poprawę warunków zgryzowych

14. Znajdź zdanie prawdziwe dotyczące tradycyjnej techniki opracowania kanałów korzeniowych.
A. W kanałach wąskich do których z trudem wprowadza się poszerzacz numer 15 dąży się zawsze do uzyskania optymalnej szerokości za jaką uważa się szerokość 30 – 35
B. Opracowanie kanału metodą tradycyjna może być prawidłowo przeprowadzone tylko w kanałach prostych, okrągłych i o małej średnicy
C. Jest to metoda z wyboru do opracowania kła górnego ze względu na jego wierzchołek
D. Wadą tej metody jest nadmierne opracowanie okolicy przykoronowej przy jednoczesnym stosunku niewielkim usunięciu zębiny w części wierzchołkowej
E. …

15. 48-letni pacjent zgłosił się celem ekstrakcji korzenia zęba 46. W wywiadzie podał, że przed 2 laty przeszedł zabieg wszczepienia zastawki mitralnej, przyjmuje na stałe sintrom. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zabiegu u tego pacjenta powinno obejmować:
1) Odstawienie sintromu na 5 dni przed ekstrakcją
2) Włączenie osłony antybiotykowej przed ekstrakcją
3) Zmiana sintromu na heparyny niskocząsteczkowe
4) Oznaczenie INR w dniu przeprowadzenia ekstrakcji
5) Sintrom nie stanowi przeciwwskazania do ekstrakcji
A. Wybrać dobre

16. Do miejscowych wskazań zszycia rany poekstrakcyjnej należą:
1) Mnogie ekstrakcje zębów
2) Nadciśnienie tętnicze
3) Pozostawienie ziarniny w zębodole
4) Uszkodzenie śluzówki jamy ustnej
5) Zaburzenia układu hemostazy
A. Wybrać dobre

17. Postępowanie z pacjentem chorym na hemofilię A w razie potrzeby usunięcia zęba obejmuje:
1) Wyrównanie poziomu czynnika VII do poziomu 30-50 normy
2) wyrównanie poziomu czynnika IX do poziomu 30-50 normy
3) zalecanie osłony antybiotykowej przed ekstrakcją
4) stosowanie znieczulenia miejscowego bez dodatkowych środków obkurczających naczynia krwionośne
5) zaopatrzenie zębodołu gąbką fibrynową lub klejem tkankowym
6) zaopatrzenie zębodołu szwami węzełkowymi
A. wybierz prawidłowe

18. Wskaż jednostki chorobowe w przypadku których niezbędne jest zastosowanie profilaktyki antybiotykowej przed ekstrakcją zęba zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
1) Przebyte zapalenie wsierdzia
2) Gorączka reumatyczna
3) Hemofilia
4) Wszczepiony rozrusznik serca
5) Wszczepiony biopasy
6) Wypadanie płatka zastawki mitralnej z wadą wsteczną
A. wybierz prawidłowe

19. Do powikłań miejscowych, które mogą powstać przy wykonywaniu znieczulenia przewodowego do otworu żuchwy metodą wewnątrzustną należy:
A. Przejściowe podrażnienie nerwu twarzowego
B. Przejściowe poranienie nerwu gałkoruchowego
C. Uszkodzenie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
D. Krwiak śródtkankowy
E. Zakażenie tkanek
A. wybierz prawidłowe

20. Wskaż nieprawdziwe zdanie charakteryzujące ropień przestrzeni podżuchwowej:
1) Towarzyszy mu narastający szczękościsk
2) Przyczyną mogą być drobne procesy okołowierzchołkowe drugiego i trzeciego dolnego zęba trzonowego
3) Przyczyną ropnia może być utrudnienie wyżynania się dolnego zęba mądrości
4) Przyczyną ropnia może być ropne stany ślinianki podżuchwowej lub pourazowe zapalenie kości
5) Leczenie ropnia podżuchwowego polega na zewnątrzustnym nacięciu błony śluzowej pomiędzy fałdem podjęzykowym a częścią zębodołową żuchwy
A. Wybierz prawidłowe

21. Połączenie ustno-zatokowe może być powikłaniem:
1) Występującym przy usunięciu zębów górnych trzonowych, przedtrzonowych i kła
2) Występującym przy usunięciu zębów górnych którym towarzyszy zmiana okołowierzchołkowa, np. torbiel
3) Złamania guzka szczęki
4) Jatrogennym
5) Występującymi najczęściej podczas ekstrakcji drugiego trzonowca górnego
A. Wybierz prawidłowe

22. Współczynnik INR Międzynarodowy znormalizowany współczynnik czasu protrombinowego służy do oceny zewnątrzpochodnego toru krzepnięcia krwi. Jego norma wynosi 0,9 - 1,2. Wartości współczynnika ulegają zwiększeniu w przypadkach:
A. Trombocytopenii i trombocytopatii
B. Przewlekłego leczenia preparatami kwasu acetylosalicylowego
C. W skazach krowotocznych naczyniowych
D. Niedoborach witaminy C
E. Leczenia antykoagulantami pochodnymi kumaryny

23. Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza dentysty zgodę na zabieg operacyjny lub inwazyjn, procedury medyczne 17 letniego pacjenta wyraża:
A. Pacjent lub opiekun prawny albo faktyczny
B. Sam pacjent
C. opiekun prawny lub sąd opiekuńczy
D. sąd opiekuńczy
E. Pacjent i opiekun prawny lub sąd opiekuńczy

24. Przebyte zakażenie Herpes zoster może być przyczyną:
A. Konfliktu naczyniowo-nerwowego, które powoduje dolegliwości bólowe w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego
B. Neuralgii idiopatycznej nerwu trójdzielnego
C. Neuralgii objawowej nerwu trójdzielnego
D. Zespołu potliwości smakowej
E. Zespołu krokodylich łez

25. Aby zdiagnozować czy przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej jest spowodowane przyczyną zębopochodną należy wykonać:
A. Badanie żywotności miazgi zębów
B. punkcją zatoki szczękowej
C. badanie mikrobiologiczne wydzieliny z zatoki szczękowej
D. scyntygrafią zatok bocznych nosa
E. wziernikowanie światła zatoki szczękowej

26. Wskaż zdanie prawdziwe opisujące przewlekłe zapalenie ślinianki:
1) Sialografia w przewlekłym zapaleniu ślinianki daje tzw. obraz uschniętego drzewa
2) Powstaje często na tle kamicy
3) Może być spowodowana zakażeniem wirusowym
4) Może prowadzić do marskości ślinianki

27. Pacjent (1) 34 zgłosił się do ambulatorium z powodu nieznacznego rozdęcia trzonu żuchwy w okolicy prawego konta. Zmiana powiększała się powoli, bezobjawowo. Błona śluzowa pokrywająca zmianę nie wykazała odchyleń od normy. Wykonane zdjęcie pantomograficzne wykazało policykliczny ubytek osteolityczny o dość ostrych granicach bez odczynu okostnowego. Korzenie zęba 47 tkwiące w ubytku były znacznie zresorbowane, odcięte nożem. Obraz kliniczny i radiologiczny może sugerować obecność:
A. Śluzaka
B. Torbieli korzeniowej
C. Szkliwiaka
D. Torbieli związkowej
E. Kostniwiaka

28. Pobieranie wycinka do badania histopatologicznego jest przeciwwskazane w przypadku:
A. owrzodzenia bocznej powierzchni języka
B. owrzodzenia podniebienia
C. owrzodzenia czerniaka i naczyniaka
D. owrzodzenia wargi dolnej więcej jak 2 cm
E. podejrzenia tocznia układowego

29. Wystąpienie jednocześnie osteoindukcji, osteokondukcji w ubytku kostnym możliwe jest po zastosowaniu:
1) Przeszczepu kości autogennej
2) Wszczepu allogennego
3) Wszczepu ksenogennego
4) Wszczepu alloplastycznego z hydroksyapatytu
5) Wszczepu alloplastycznego z bio…


30. Wystąpienie jednocześnie osteogenezy, osteoindukcji, osteokondukcji w kieszonce kostnej możliwe jest po zastosowaniu:
1) Przeszczepu kości autogennej na pewno ale czy inne jakieś są jeszcze?
2) …

31. Przestrzeń zapasową:
A. Znajduje się jedynie w łuku górnym
B. Umożliwia samoistną dystalizację zębów przedtrzonowych i segmentu przedniego łuku zębowego w celu zamknięcia powstałej luki
C. W łuku górnym jest nieco większa niż w dolnym
D. Pozwala na prawidłowe ustawienie zębów trzonowych w klasie I Angla
E. Brak prawidłowej odpowiedzi

32. Wady zgryzu o małym nasileniu leczone prostymi metodami to profilaktyka:
A. I
B. II
C. III
D. IV fazy
E. Nie można mówić o profilaktyce kiedy występują wady zgryzu

33. Skroniowy typ żucia to cecha charakterystyczna:
A. Zgryzu otwartego częściowego bocznego
B. Zgryzu przewieszonego
C. Zgryzu krzyżowego całkowitego
D. Zgryzu głębokiego całkowitego
E. Przodozgryzu częściowego

34. Tork:
A. Uzyskiwany jest dzięki nachyleniu poziomej szczeliny zamka pod odpowiednim kątem do podstawy zamka
B. Można uzyskać wprowadzając do leczenia łuk o przekroju okrągłym
C. To nachylenie szczeliny poziomej do krawędzi zamka
D. Powoduje przemieszczenie korzenia w kierunku mezjalno-dystalnym

35. Kąt SNA:
A. Zwiększa się przy dotylnej pozycji szczęki
B. Opisuje stopień prognacji szczęki
C. Określa relację podstawy szczęki do środkowego dołu szczęki
D. Kąt podstawy szczęki i żuchwy
E. B i C


36. Czynnościowe, mięśniowe zakotwienie wad
A. Dotyczy laterogenii
B. W położeniu spoczynkowym żuchwy zajmuje położenie centralne a pierwsze kontakty między zębami szczęki i żuchwy przemieszczają ją w lewo lub prawo
C. System mięśniowy adaptuje się do warunków zwarcia
D. Rokowanie dotyczące leczenia jest dobre
E. B i C


37. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą stłoczeń zębów:
A. W procesie antropogenezy następuje redukcja narządu żucia która w większym stopniu dotyczy wyrostków zębodołowych niż zębów
B. Stłoczenia mogą powstać na skutek niedostatecznego obciążenia czynnościowego rozwijającego się narządu żucia
C. Wtórne stłoczenia są rezultatem przedwczesnej utraty zębów mlecznych
D. O stłoczeniu wtórnym świadczy linia prostopadła do szwu podniebiennego przeprowadzona przez pierwszą parę … wału, …
E. Stłoczenia sprzyjają próchnicy i chorobom przyzębia ale nie utrudniają czynności żucia
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandblue created by spleen modified v0.2 by warna

Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 12